آموزش آنلاین چیست؟

برای آموزش لازم نیست حتما در یک زمان و مکان مشخص حضور داشته باشید.
آموزش آنلاین می‌تواند تجربه‌ای نو در آموزش به شما بدهد.
شما تجربه شرکت در یک رویداد آنلاین رو داشتید؟