فلزیاب زمین سخت و سفت

فلزیاب زمین سخت و سفت
فلزیاب در زمین سخت و سفت که از کانی ها یا مواد معدنی و سنگ های متفاوت شکل گرفته باشد باید تعادل بالائی را دارا باشد و در صورتیکه در چنین زمینی یک فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری قرار بگیرد به دلیل بهره گرفتن از تشخیص با شرایط مغناطیس یا خواص مغناطیسی تنظیمات بالانس خود را در روش حرکتی AC / MOTION از دست می دهد و پاسخ یا واکنش با وضعیت خطا را بر روی این نوع منابع ایجاد مینماید.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34