آخرین جزئیات از برخورد دو قطار مسافری و باری در قزوین

حادثه برخورد دو قطار مسافربری و باربری در قزوین تلفات جانی نداشته و تنها چند مسافر به صورت سطحی مصدوم شده اند.