ورود سامانه بارشی از یکشنبه

طبق پیش بینی کارشناس هواشناسی فردا شنبه از میزان بارش در کشور کاسته و جوی آرام را خواهیم داشت و از روز یکشنبه سامانه بارشی جدید وارد کشور می شود که بارش برف و باران را همراه دارد.