رشد ۷۷ درصدی حقوق بازنشستگان

کارشناس اقتصادی در برنامه چاپ اول شبکه خبر گفت: حقوق بازنشستگان امسال ۷۷ درصد افزایش یافت.