امام جمعه شهر بغداد :حاج قاسم بزرگترین فرمانده میدانی معاصر درجهان اسلام بود

آیت الله مجاهد سید یاسین الموسوی امام جمعه شهر بغداد :حاج قاسم بزرگترین فرمانده میدانی معاصر درجهان اسلام بود ودر راس هرم قرار داشت