مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس

ویدیویی از مراسم اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در سوریه