گربه های آفریقایی

مستند African Cats 2011 _ گربه های آفریقایی - مستندی طبیعی که روی دو خانواده از گربه سانان و چگونگی آموزش آنها به فرزندانشان برای وحشی بودن متمرکز شده است... - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat