فیلم از لحظه اهدای حکم خادمی امام رضا (ع) به سردار سلیمانی

فیلم اختصاصی از لحظه اهدای حکم خادمی امام رضا توسط تولیت آستان قدس به سردار سلیمانی. ۹۷/۴/۲۹

مشروح گزارش در لینک زیر بخوانید »»
https://bonyana.com/?p=13532