خازن روغنی و استارت الکتروموتور

خازن یا انباره وسیله‌ای الکتریکی است که بار یا انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می‌کند و تحت شرایط خاصی، انرژی الکتریکی ذخیره شده در خود را آزاد می‌کند. همچنین از خازن‌ها برای صاف کردن سطح تغییرات ولتاژ مستقیم استفاده می‌شود و از طرف دیگر از انباره‌های موجود در مدارها به‌عنوان فیلتر نیز استفاده می‌گردد، زیرا قادرند به راحتی سیگنال‌های متناوب را عبور دهند و مانع عبور سیگنال‌های مستقیم شوند.
https://elinpump.com/product-category/electromotor-spares/capacitor/