چرا نمیتوان مایعات را به داخل هواپیما برد؟

آیا تا به حال برای شما پیش آمده به علت این که مایعات همراه شما بوده در قسمت بازرسی فرودگاه معطل شوید ؟رد شدن از این قسمت به قدر کافی سخت است از در آوردن کفش ها و خالی کردن جیب ها گرفته تا درآوردن تبلت از کیف...
الا اگر بخاطر یک بطری آب یا آبمیوه هم صدای آژیر بلند شود واقعا کلافه کنندست !

در این ویدیو به برسی این که چرا بردن مایعات به داخل هواپیما مجاز نیست میپردازیم.