بهترین سخنرانی برای انتخابات

جهت مشاوره با 09125281952 تماس بگیرید.... سخنرانی انتخابات مجلس | چگونه موثر سخنرانی کنیم؟... در این فیلم دکتر مازیار میر شما را دعوت میکند به اینکه خودتان را با برترین ها مقایسه کنید. و نه صرفا رقبای تان.... هر چقدر بهتر و موثرتر ظاهر شوید احتمال موفقیت شما در انتخابات بالاتر می رود. البته باید بدانید موفقیت در سخنرانی به 2 عامل بسیار مهم بستگی دارد. اول خود سخنران... اینکه چطور ظاهر شود.. چطور حرف بزند... چطور موثر واقع شود و چگونه مخاطب مورد نظرش را تحت تاثیر خود قرار دهد.