دو مرد 184 میلیارد دلاری سال 2018

بیل گیتس و وارن بافت در سال 2018 به ترتیب دومین و سومین ثروتمندترینهای دنیا بودند. بیل گیتس موسس مایکروسافت و وارن بافت فعال حوزه بورس آمریکاست
www.cenit.ir