نابودگر

متوسط طول عمر مفيد يك كيسه پلاستيكي در دست مصرف كننده 12 تا 20 دقيقه است، در حالي كه مدت زمان لازم براي تجزيه آن هنوز هم به شكل دقيق قابل تخمين دقيق نيست.تجزيه پلاستيك در محيط هاي آبي ممكن است تا صدها سال به طول بيانجامد و روند تجزيه اين مواد در مراكز دفن نيز بسيار طولاني تر خواهد بود.