راز سوم The Third Secret 1964 دوبله کانال تلگرام sekoens1@

راز سوم
The Third Secret 1964

کارگردان
Charles Crichton

بازیگران
Stephen Boyd
Jack Hawkins
Richard Attenborough
Diane Cilento

اولین راز چیزی است که به دیگران نمی‌گوییم، دومین راز چیزی است که به خودمان نمی‌گوییم و سومین راز حقیقت است.

دوبله فارسی حداکثری
صدای ریل