آموزش بالش و استفاده مجدد از جوراب

در این ویدیو به ما نشان می دهد که چگونه از جوراب استفاده مجدد کنید و بالش خودتان بسازید.