تیزر تبلیغاتی برند Dettol

نام تیزر: The Trigger Project

نام آژانس سازنده تبلیغ: McCann

تاریخ انتشار: 2019 April

پروژه توسط McCann در لندن است که با نام تجاری Dettol برای حفظ محیط زیست شناخته شده است. در تبلیغ سینما و تلویزیون از تیزر تبلیغاتی دفن زباله ها برای حفظ محیط زیست استفاده شده است. این برند تا سال 2025 این تعهد به مردم می دهد که تمامی محصولات این برند قابل بازیافت هستند.
http://www.masirezehni.com/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-dettol/