سیب خنده 3

سريال سیب خنده 3 - کارگردان : رضا عطاران - ۱۳۷۶ - ق 8 و 9 و 10 و 11 - جموعه تلویزیونی که برای گروه سنی کودک و نوجوان ساخته شده است مفاهیم اجتماعی را در قالب طنز بیان می‌کند.