نشست صمیمی با دانشجویان با حضور دکتر فخرالدین سیفی

با محوریت : جوانان.ارتباط مجلس با مردم.راهکارهای عملیاتی.برخورد با مفاسد اقتصادی.از شعار تا عمل.راهکارهای عملیاتی.
برخورد با مفاسد اقتصادی.✅دکتر فخرالدین سیفی .✅کاندید یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ✅کد انتخاباتی:۵۵١٢
تهران ، ری ، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس drfakhredinseyfi: @ اینستاگرام fakhredinseyfi.com.وب سایت