رکورد تلخ آمار مصدومان در شب چهارشنبه سوری

رکورد تلخ آمار مصدومان در شب چهارشنبه سوری ۱۴۰۰