کاپشن پر سبک و ضد آب کوهنوردی

مقدار زیادی پر‌ها در کنار هم حفره هوا تولید می‌کنند. این حفره‌ها اول بخاطر حرارت بدن ما گرم می‌شوند. این پر‌ها در اطراف بدن ما موجب گرم نگه داشتن بدن می شود. وقتی مقدار حفره‌ها زیادتر باشد این گرمای تولید شده نیز بیشتر می‌شود. کاپشن‌های به دو مدل پر طبیعی یا مصنوعی تقسیم بندی می شوند. برای خرید و اطلاعات بیشتر راجب کاپشن پر کوهنوری به سایت ماکالو مراجعه نمایید: yun.ir/x2twz5