استقامت درب ضد سرقت در برابر آسیب ها

قفل هایی که در درب معمولی نصب می شد دارای ساختاری ساده و مکانیکی بود که با کمک گرفتن از ابزارهای ساده مانند سنجاق سر امکان باز شدن آن ها وجود داشت. اما در خصوص درب های ضد سرقت این مورد وجود ندارد. زیرا ساختار قفل آن ها بسیار پیچیده است و تحت هیچ شرایطی توسط ابزارهای معمولی یا کلد کپی باز نخواهد شد. در صورتی که درب بدون داشتن کلید قفل شود و یا کلید خود را گم کرده باشید باید برای باز کردن درب از کلید ساز کمک بخواهید.

درب های ضد سرقت قابلیت نصب قفل های دیجیتالی را دارند. این قفل ها توسط اثر انگشت یا کد باز می شوند که باعث بالاتر رفتن امنیت درب خواهد شد. در صورتی که درب های معمولی فاقد این ویژگی هستند و نمی توان از قفل های پیشرفته بر روی آن ها استفاده کرد.

مطالب بیشتر: https://khaanm7.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b6%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/