فیلم Think Like a Dog 2019 مثل یک سگ فکر کنید با زیرنویس فارسی

خلاصه داستان:
فیلم مثل یک سگ فکر کنید (Think Like a Dog) داستان پسری دوازده را روایت می کند که بعد از شکستش در یک سری آزمایشات پیچیده، موفق می شود ارتباط ذهنی با سگش برقرار کند.