هشدار وزیر بهداشت درباره کم توجهی به توصیه‌ ها/ ممکن است دچار مشکل شویم

هشدار وزیر بهداشت درباره کم توجهی به توصیه‌ ها/ ممکن است دچار مشکل شویم