ورودآگاهانه به بورس

ورود هر فرد به بورس باید هوشمندانه باشد و برای بالا بردن احتمال موفقیت حتما به تلاش و کوشش نیاز است و این تلاش باید آگاهانه صورت گیرد.شما هم ممکن است دیده باشید که خیلی افراد با هیجان وصف ناپذیری برای رسیدن سریع به سود و ثروت وارد بورس میشوند و متاسفانه با ضررهای هنگفتی از این بازار خارج می شوند و هر جا که از بورس سخن می شود توصیه میکنند وارد این بازار نشوند در صورتی که اگر شما هم بدون مطالعه و داشتن مهارت در هر کاری وارد شوید یقینا شکست خواهید خورد و این بازار نیز از این قاعده مستثنی نیست.
http://www.sahamdarebartar.ir/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-2/