انگشتر نقره مردانه یاقوت سرخ اصل

"انگشتر یاقوت سرخ نقره شرف آنلاین"
اکثر یاقوت‌های طبیعی دارای نقص‌های طبیعی، ناخالصی‌هایی در رنگ و یا تداخل سوزن‌های روتیل، رگه‌های داخلی و یا حباب می‌باشند که جواهر شناسان از این موارد برای شناخت یاقوت‌های طبیعی از انواع مصنوعی و بدل آن استفاده می‌نمایند.از حضرت امام صادق (ع) بیان شده‌است که سنت است انگشتر یاقوت در دست داشتن.
یونانیان معتقد بودند که یاقوت به صاحبش نیروی خاصی می‌دهد و سلامتی برای او به ارمغان می‌آورد و توانمندی و ثروت برای صاحبش می‌آورد و در انجام کارهای زندگانی به موفقیت دست پیدا می‌کند و نماد عشق و محبوبیت است.