آموزش عملی نرمش های مرحله سوم بعد از جراحی تعویض مفصل ران در ناحیه لگن

دکتر مهرداد منصوری "جراح لگن و مفصل ران" بصورت عملی به شما یاد میدهد که چگونه بعد از جراحی تعویض مفصل ران باید با انجام نرمش های طبی خاص عضلات لگن و ران خود را تقویت کنید تا مفصل شما بهتر کار کند