بخشی از سمینار آنلاین کوئید 19 و تأثیر آن بر تعهدات ناشی از قراردادها 2

بخشی از سمینار برگزار شده آنلاین کوئید 19 و تأثیر آن بر تعهدات ناشی از قراردادها

استاد محترم: دکتر ابراهیم شعاریان - قسمت دوم

آدرس سایت: sdil.ac.ir
مدیرعامل : دکتر وحید اشتیاق
لینک سروش:https://sapp.ir/sdil_ac_ir
لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir
لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research
لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir