سخنرانی استاد رائفی پور - پرسش و پاسخ پیرامون انتخابات ریاست جمهوری - ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

سخنرانی استاد رائفی پور - پرسش و پاسخ پیرامون انتخابات ریاست جمهوری - ۲۰ خرداد ۱۴۰۰