نحوه حمل بار و قبول کردن بار در برنامه رانندگان آسان بار

رانندگان تلاشگر آسان بار، می توانید با کلیک بر روی دکمه قبول می کنم و تماس با اعلام کننده بار به راحتی بار رو حمل کنید، برای یادگیری حتما این ویدیو کوتاه رو تماشا کنید.

#آسان_بار #باربری #بارنامه #حمل_بار #راننده_کامیون

https://asanbar.ir