دهکده جهانی دانش و مهارت مرکز حافظ

معرفی دهکده جهانی دانش و مهارت مرکز حافظ قسمت اول
در قلب تهران ، تقاطع خیابان حافظ و جمهوری ، کوی تاریخی زرتشتیان قرار دارد. از سال 1358 تا کنون مرکز آموزشی حافظ یکی از ممتاز ترین مراکز آموزش در حوزه برق و الکترونیک و آی تی می باشد. محیطی صمیمی و دوستانه که سه نسل تجربه شیرین مهارت آموزی را در آن تجربه نموده اند. این مرکز پایگاه افرادیست که قلم آنها در صنعت کشور تاثیر بسزایی داشته است. مهندس سعید خرازی زاده ، مهندس مسعود شاهدی ، مهندس محمد حسن افشار و بسیاری دیگر افرادیکه در توسعه آموزش این کشور کوشیده اند ، برخی از این افراد هستند.
تلفن:02166704410
www.gkv.ir