انتقاد کمدین برنامه دیلی شو تلویزیون آمریکا از سفر نانسی پلوسی به تایوان

ترور نوآ کمدین برنامه تلویزیونی دیلی شو در این ویدیو سفر نانسی پلوسی به تایوان را تلاشی برای ایجاد تنش بیشتر در حوزه بین الملل خوانده است.
وی همچنین به زبان طنز، پرده از فعالیتهای اقتصادی و درآمدهای نانسی پلوسی از محل تنش آفرینی در تنگه تایوان پرده برداشته است.