اموزش روخوانی فارسی دوم دبستان|استاد اجازه

اموزش روخوانی فارسی دوم دبستان:جلسه اول بخش پنجم
در این جلسه که جلسه اول بخش پنجم تدریس فارسی دوم ابتدایی میباشد از پایه آموزش کتاب درسی نگارش دوم ابتدایی رو به شما به صورت ویدیویی در استاد اجازه یاد خواهیم داد
برای دسترسی کامل به محتوای دوره میتونید به لینک https://ostadejazeh.com/dovom-dabestan/ مراجعه کنید
وب سایت استاد اجازه
www.ostadejazeh.com