سوله سازی مشهد - 22220266-021

مشهد از جمله شهرهای پر رونق کشور می باشد. عوامل متعددی باعث شده است که استان خراسان رضوی و بخصوص شهر مشهد به عنوان یکی از مراکز صنعتی کشور مطرح شود. وجود کارخانه های متعدد صنایع غذایی از دیرباز در این استان ، نشان از تجاری بودن فعالیت های این استان و سابقه سوله سازی مشهد دارد.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af/