مردان آنجلس 1

سریال مردان آنجلس ( اصحاب کهف ) - کارگردان : فرج الله سلحشور -- سال ۱۳۷۶ - ق ، 1 و 2 و 3 - روایتگر داستان تاریخی اصحاب کهف می‌باشد. - فیلادلفیا یکی از ایالات روم است. فرماندار فیلادلفیا دیوکلتیانوس و حاکم روم هادریانوس به شدت علیه مسیحیت بودند و پیروان مسیح را شکنجه می‌کردند. وزرای دیوکلتیان که از اشرافیان روم بودند نیز خدای یکتا را پرستش می‌کردند. امپراتور می‌خواهد به فیلادلفیا بیاید و از آن بازدید کند