نمونه سوالات فارسی دوم ابتدایی|استاد اجازه

نمونه سوالات فارسی دوم ابتدایی:جلسه اول بخش سوم
در این جلسه که جلسه اول بخش سوم تدریس فارسی دوم ابتدایی میباشد از پایه آموزش کتاب درسی نگارش دوم ابتدایی رو به شما به صورت ویدیویی در استاد اجازه یاد خواهیم داد
برای دسترسی کامل به محتوای دوره میتونید به لینک https://ostadejazeh.com/dovom-dabestan/ مراجعه کنید
وب سایت استاد اجازه
www.ostadejazeh.com