تعقیب و گریز دزد و پلیس _ لس آنجلس ، آمریکا

یک زن ۵۳ سالهٔ آمریکایی ، با دزدیدن
خودرویی که مشاهده می کنید ،
به مدّت ۳۵ دقیقه ، به تعقیب و گریز با پلیس
، در خیابان های لس آنجلس می پردازد .
در فیلم ، خواهید دید ، که یکی از دو سگی را ،
که در خودرو بودند ، به بیرون ، پرت می کند .
این تعقیب و گریز ، سرانجام ،
با تصادف راننده ، و دستگیری وی ،
به پایان می رسد .