بستن فضای بین دندانی به کمک یک جراحی کوچک

بستن فضای بین دندانی به کمک یک جراحی کوچک در بیمارانی که بافت لثه ای بزرگتری از حد نرمال دارند دکتر پیام حسینی مدرک تخصصی ارتودنسی از سوئد عضو انجمن ارتودنتیست های آمریکا
http://drpayamhosseini.com