اقدام وحشیانه پلیس آمریکا

پلیس آمریکا در اقدامی وحشیانه مادری که ماسک ندارد را جلوی کودکش دستگیر می کند. این ویدیو را از سایت باشگاه خبرنگاران جوان گرفتم http://yjc.ir