محصول ویدیویی- برنامه ریزی برای کارایی بیشتر - دیو کرانشاو

یکی از لوازمی که برای برنامه ریزی واجب است تقویم می باشد.
امروزه انواع و اقسام اپلیکیشن ها و برنامه های تقویم وجود دارند که برای برنامه ریزی موثرتر شخصی یا کسب و کار قابل استفاده اند.
دیو کرانشاو اینجاست تا در دوره "برنامه ریزی برای کارایی بیشتر" دستورالعمل استفاده موثر از تقویم را در اختیار قرار بدهد.
به این منظور با استفاده از "مایکروسافت اوت لوک" و "گوگل کلندر" ، مهارتهای اساسی و جهانی بهینه سازی تقویم را بررسی می کند.
در کنار این ها نکاتی برای ایجاد الگوهای مدیریت زمان قوی ارائه می دهد.

موضوعات این دوره شامل موارد زیر است:
• تشخیص تله ی استفاده از تقویم های متعدد
• فواید 15 دقیقه وقت استراحت برای هر کار در طول یک هفته شلوغ
• تعیین بهترین نسبت به ازای جلسات برای کاری که هر یک از افراد انجام می دهد
• تعریف "زمان خالی غیرطبیعی" برای برنامه ریزی جلسات
• لیست کردن چیزهایی که باید در طول ساعات ماکزیمم بازده خود، برنامه ریزی کنید
• توضیح اینکه چطور باید تقویمتان را در شلوغ ترین زمان کاری سال مدیریت کنید

با صدای حامد بیطرفان.

لینک خرید:
https://b2n.ir/D.KManageCalender
لینک خرید سایر محصولات کسب و کار و موفقیت یا روانشناسی و رشد فردی:
www.rasabook.com