فیلم كارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ارز

آدرس سایت: www.sdil.ac.ir
سایت فروشگاه: www.shahredanesh.com
مدیرعامل: دکتر وحید اشتیاق
لینک ایتا : https://eitaa.com/sdil_ac_ir
لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir
لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir
لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research
لینک خرید: https://bit.ly/3fJmTDQ
#وحید_اشتیاق
# فیلم كارگا_آموزشی_آشنایی_با_قوانین_و_مقررات_مرتبط_با_ارز
#فیلم_کارگاه_های_آموزشی_حقوق_شهردانش
#پژوهشکده_حقوق_شهر_دانش
آدرس: کریم خان زند ـ خیابان سنایی ـ خیابان نهم ـ خیابان گیلان ـ پلاک 5
تلفن 02188811581 داخلی 113 و 112