تقدیم با عشق To Sir with Love 1967 دوبله کانال تلگرام sekoens1@

تقدیم با عشق
To Sir with Love 1967

کارگردان
James Clavell

بازیگران
Sidney Poitier
Christian Roberts
Judy Geeson
Suzy Kendall

مهندسی آرمانگرا از تجربیات خود برای آموزش گروهی از نوجوانان سفید پوست و سرکش محله های فقیرنشین شرق لندن استفاده می کند...

دوبله فارسی