قرآن کلاس اول درس اول|استاد اجازه

قرآن کلاس اول درس اول|بخش هشتم
در این جلسه که جلسه اول بخش هشتم فیلم آموزش قرآن کلاس اول ابتدایی میباشد از پایه آموزش کتاب درسی رو به شما به صورت ویدیویی در استاد اجازه یاد خواهیم داد
برای دسترسی کامل به محتوای دوره میتونید به لینک https://ostadejazeh.com/aval-dabestan/ مراجعه کنید
وب سایت استاد اجازه
www.ostadejazeh.com