موشن گرافیک توضیح نحوه فروش اقساطی با نسیبا

موشن گرافیک توضیح نحوه فروش اقساطی با نسیبا

عضو شبکه فروشندگان نسیبا شوید و با خیال راحت فروش قسطی هم داشته باشید.
چون نسیبا بازپرداخت اقساط خریدار رو تضمین می‌کنه.