چرا انتقاد شنیدن می تواند بسیار آزار دهنده باشد!؟

چرا انتقاد شنیدن می تونه بسیار آزار دهنده باشه!؟

انتقاد به چه معناست؟

چرا مردم از شنیدن انتقاد ناراحت میشن!؟

چه تفاوتی میان نصیحت کردن و انتقاد وجود داره!؟

چرا معمولا انتقادهای ما نتیجه معکوسی میدن!؟

برگرفته از کتاب عقلب
نویسنده: مصطفی بیت سعید
گوینده: علی خان آبادی
aghalb.ir@gmail.com