در مصاحبه‌های حضوری آزمون استخدامی کارفرما و داوطلب توانایی‌های هم را می‌‌سنجند

امیرحسین اشکور حیدری داوطلب آزمون در خصوص مصاحبه حضوری خود:
اگر من خودم بخواهم بروم در شرکت‌های بزرگ کار کنم، اجازه ورود برای مصاحبه هم حتی نمی‌دهند اما آزمون واسطه‌ی خوبی برای رسیدن به شرکت‌ها می‌شود.
گفتنی است، فرآیند معرفی داوطلبان دارای صلاحیت و شایسته تا شهریورماه 99 ادامه خواهد داشت.

برای کسب اطلاع بیشتر از آزمون استخدام بخش خصوصی به سایت inre.ir مراجعه کنید.