موفقیت در انتخابات مجلس با استفاده صحیح از حلقه های آتش

جهت دریافت مشاوره با 09125281952 تماس بگیرید.... در این فیلم دکتر مازیار میر به تشریح و توضیح حلقه های آتش می پردازند. که بزرگترین خلاء کاندیدای انتخاباتی برای موفقیت می باشد. استفاده صحیح از حلقه های آتشین اصلی ست اساسی برای موفقیت کاندیدای محترم... حلقه آتش نفرلت ارزشمند و قدرتمندی هستند که شما را در بر گرفته اند. کسانی که میتوانند ب جای شما قدرتمندانه صحبت کنند و به پرزنت شما بپردازند. شاید شما نتوانید آنطور که باید و شاید از خودتان تعریف و تمجید کنید. اما قطعا حلقه های آتشین می توانند برای شما این کار را انجام دهند و مدافع منافع شما باشندو به مانند شما و حتی قدرتمندتر از شما در صحنه حاضر شوند...