اطلاعات بیشتر معرفی کتاب ارتباط هوشمند توسط نویسنده آن

کتاب ارتباط هوشمند اثر محمدکاظم میرصانع به روشی کاربردی و موثر همراه با تمرینات عملی مهارتهای ارتباطی را آموزش میدهد. چهل صفحه از کتاب ارتباط هوشمند را از سایت هدیه زندگی به آدرس زیر به رایگان دانلود کنید: www.hediehezendegi.com برای تهیه کتاب ارتباط هوشمند به سایت هدیه زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید: www.hediehezendegi.com