آموزش رنگ ها به زبان انگلیسی به کودکان

آموزش رنگ ها به زبان انگلیسی به کودکان
لینک دانلود این ویدیو :
http://uploadboy.com/o06atjpk5rcu/747/mp4

راهنمایی دانلود :
http://learnengturk.blogfa.com/page/guide

دیگر ویدیو های آموزشی ما در :

http://learnengturk.blogfa.com