سر نخ 3

سریال سر نخ 3 - کارگردان : کیومرث پوراحمد - ساخته سال ۱۳۷۵ - ق ، 7 و 8 و 9 - ماجراهایی پلیسی است که یک بازپرس اصفهانی به نام امیرحسین اوصیا با بازی جهانبخش سلطانی به همراه یک افسر آگاهی (مصطفی) سعی در حل آنها دارد.